Lidé, kteří stojí za vydáním knihy Refresh

Knihu vydal Sbor Církve bratrské v Opavě na základě autorských práv udělených vydavatelstvím CROSSWAY. České mutaci knihy se věnoval tým lidí:

Překlad: Mgr. Věra Beck, M.A.

Jazyková korektura: Mgr. Marcela Zončová, M.A.

Sazba: Bc. Tomáš Kolman

Obálka: Mgr. Jiří Hoffmann

Tiskárna: ARKA DRUK

Distribuce: Mojmír Hajka

Vedoucí projektu: Bc. Matúš Kušnír

 Lidé, kteří stojí za vydáním knihy Reset

Knihu vydal Sbor Církve bratrské v Opavě na základě autorských práv udělených vydavatelstvím CROSSWAY. České mutaci knihy se věnoval tým lidí:

Překlad: Mgr. Dan Drápal

Jazyková korektura: Mgr. Hana Weiglhoferová

Redakční úprava: Mgr. Marcela Zončová, M.A.

Sazba: Bc. Tomáš Kolman

Obálka: Mgr. Jiří Hoffmann

Distribuce: Mojmír Hajka

Vedoucí projektu: Bc. Matúš Kušnír

Kontaktujte nás

Sbor Církve bratrské v Opavě

Hradecká 1374/50, Opava, 74601

+420 774 916 689

reset@cbopava.cz

@cbopava