CZK

RESET. Jak žít život plný milosti v kultuře vyhoření

David Murray


O autorovi

David Murray je profesorem Starého zákona a praktické teologie na Puritan Reformed Theological Seminary a pastorem Grand Rapids Free Reformed Church v Grand Rapids, Michiganu (USA).

Zabývá se také poradenstvím, je řečníkem na mnoha konferencích a autorem knihy Jesus On Every Page.

Málokdy jsem ve svém životě zakusil takové pokoření. Byl jsem na střední škole a měl jsem za sebou úspěšnou běžeckou sezónu. Jarní běžecká sezóna na dráze právě začala. Náš trenér nám připravil sérii běhů na 800 metrů, během níž se mělo rozhodnout, kdo bude běhat dlouhé tratě a kdo krátké, kdo bude v prvním a kdo v druhém týmu. Já jsem se na tyto rozběhy nijak nepřipravoval, protože jsem byl zvyklý běhat na mnohem delších tratích a v mnohem horších podmínkách.

Bylo mi jasné, že na tuto kratší vzdálenost budu muset běžet o něco rychleji, a tak jsem vyrazil hned po výstřelu ze startovní pistole. Když jsem měl za sebou polovinu běžeckého oválu, měl jsem dobrých padesát metrů náskok před ostatními. "To bude snadné," pomyslel jsem si. Trochu mi chyběla označení vzdálenosti, na která jsem byl zvyklý z běhu v terénu,

která by mi pomohla upravit rychlost, ale byl to přece krátký běh za krásného jarního počasí. Co by se mohlo pokazit?

Po prvním oválu se mi zdálo, že mi prasknou plíce. Padesátimetrový náskok se scvrkl na polovic. Brzy mě předběhl první běžec, pak druhý, pak další, a nakonec mě s úšklebkem předběhl i nejhorší běžec z naší třídy. Když jsem uběhl šest set metrů, rozhodl jsem se nahlásit "zranění" a sesul jsem se k zemi vedle běžecké dráhy.

Byla to tvrdá lekce. Pochopil jsem, že hospodaření se silami je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si musí běžci osvojit. Běžíte-li příliš pomalu, nikdy nezvítězíte nebo nenaplníte svůj potenciál. Když poběžíte příliš rychle, zraníte se nebo vám dojdou síly těsně před cílem. Najít to správné tempo, onen sladký bod mezi "příliš pomalu" a "příliš rychle", je pro úspěch a výdrž sportovce klíčové. A totéž platí pro křesťany.

Řekl o knize Reset...

Podle různých zahraničních statistik jsou v současném světě nejvíce psychicky ohroženými lidmi ti, kteří pracují v pomáhajících profesích. Nejčastěji prožijí své vyhoření učitelé, zdravotníci, pečovatelé, vychovatelé a pastoři. Ani naše země není výjimkou a poměrně často můžeme potkat lidi, kteří se nasadili do práce ve prospěch druhých a najednou prožili ztrátu svého elánu, své duševní rovnováhy a často se také připojily další jevy včetně fyzických problémů. Mnoho lidí si klade otázku, co se v životech těchto silně motivovaných lidí stalo?

ReSet je kniha plná praktických a pastoračně důležitých zkušeností a pokynů. Kazatel skotské svobodné církve, nyní působící v USA, David P. Murray, je profesor Starého zákona a praktické teologie. Autor neprovádí pouze analýzu důvodů vyhoření a odchodu ze služby mnoha pastorů a pracovníků církví a křesťanských organizaci. Přichází s praktickým návodem k novému startu osobního života. Jeho reformovaný původ ho nasměroval k rozvinutí tématu milosti v životě toho, kdo slouží Bohu i lidem. Vedení jeho radami není okázalé, ale je plné biblické i lidské moudrosti. Murray píše ze své osobní zkušenosti i zkušeností těch, do jejichž životů směl nahlédnout. Knížka psaná pastorem obsahuje překvapivě mnoho poznatků o lidském životě, které se týkají odpočinku, stravování, tělesného cvičení, nebo třeba digitálního půstu. Kniha vás povede laskavým a srozumitelným způsobem k novému restartu osobního života a práce. Dejme se pozvat do zákulisí křesťanské služby, kde často vítězí ambice, workoholismus a chybí kontext Boží milosti i lidské moudrosti.

ThDr. Pavel Černý, Th.D.

emeritní předseda Rady Církve bratrské, kazatel CB a učitel ETS

Kup knihu přímo od vydavatele!